KOBİ Tanımı DeğiştiBusinessplus Danışmanlık

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) tanımında değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 24.06.2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bir işletmenin KOBİ olarak tanımlanması için yıllık net satış hasılatı veya mali bilanço üst sınırı daha önce 40 Milyon TL iken 24.06.2018 tarihinden itibaren bu sınır 125 Milyon TL olarak belirlenmiştir.

Yönetmelikteki değişiklikle KOBİ'ler şu şekilde sınıflandırılmıştır:

Mikro işletme: 10 kişiden az çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan biri 3 Milyon TL'yi aşmayan işletmeler.

Küçük işletme: 50 kişiden az çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan biri 25 Milyon TL'yi aşmayan işletmeler.

Orta büyüklükteki işletme: 250 kişiden az çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan biri 125 Milyon TL'yi aşmayan işletmeler.