Çözüm OrtaklıklarıBusinessplus Danışmanlık

Çözüm Ortaklıkları

   • İnşaat ve Metal İşçilerinin Mesleki

     Yeterlilik Belgelendirilmesi(MYK)

         o Pamukkale Boya ve İNTES MYM

   • Fuar – Stant Hizmetleri

         o RFA Fuarcılık Pazarlama

            Bayiliği

   • E-Fatura ve E-İmza Tedariği

         o ALTAİR Yazılım Bayiliği