2018 KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı

 
KOSGEB tarafından imalat sanayiinde ve yazılım sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’ler için “2018 / 01 İLLERDE REKABET AVANTAJINA SAHİP İMALAT SANAYİ SEKTÖRLERİNİN VE YAZILIM SEKTÖRÜNÜN REKABET GÜCÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ” konulu proje destek çağrısı ilan edilmiştir. (Başvuru rehberi için tıklayınız)

Desteklenen stratejiler:

Üretimde maliyet düşürme ve/veya verimliliği arttırma amaçlı makine – teçhizat edinimi ve devreye alma
Ürün kalitesini ve /veya katma değerini arttırma
Ölçüm – analiz altyapısını iyileştirme
Pazarlama etkinliğini geliştirme
İhracat kapasitesini arttırma
(Yazılım işletmeleri için zorunlu) Veri madenciliği, bulut bilişim, nesnelerin interneti, yapay zekâ, ERP/ MRP, CAD / CAM, akıllı uygulamalar, bilgi güvenliği, robot ve otomasyon yazılımları, bilgisayar oyunları (mobil oyun dâhil) alanlarından herhangi birinde veya birkaçında; tasarım ve ürün geliştirme yetkinliklerinin arttırılması veya ürün test / belgelendirme ya da yeni yazılım / oyun geliştirme

Proje sunacak işletmelerin KOSGEB veri tabanına kayıtlı ve aktif olmaları, bilanço usulünde defter tutmaları gerekmektedir. Giriş yapabilmek için 2017 yılı KOBİ Beyannameleri onaylı olmalıdır.

Orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ’lerin tümü, Orta düşük ve düşük teknolojili sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ’lerin: 1-) 2017 yılı net satış hasılatının 300.000 TL’den daha yüksek ve 2-) yıllık ortalama çalışan sayısının en az 3 kişi olduğu işletmeler başvuru yapabileceklerdir.

Proje bütçe teklifi 2017 yılı net satış hasılatını geçemeyecektir.

Başvuracak imalatçı işletmeler, imalat yerinin bulunduğu ildeki sektör kıstasına tabidir.

Program kapsamında işletme başına 300.000 TL’ye kadar geri ödemesiz, 700.000 TL’ye kadar geri ödemeli (teminat karşılığı) olmak üzere toplam 1.000.000 TL’ye kadar destek verilebilecektir.

Destek oranı %60’tır. 

Son başvuru tarihi 22 Haziran 2018’dir.
İLETİŞİM İÇİN TIKLAYINIZ