Kurumsal Yönetim DanışmanlığıBusinessplus Danışmanlık

Kurumsal Yönetim Danışmanlığı

        •Kurumsallaşma Yönetimi
        •Kurum Kültürü
        •Kurumsal İletişim
             o Şirket İçi İletişim
             o Şirketin Halka İlişkileri
             o Yönetim - Çalışan İlişkisi
        •Yatırım Analizleri
        •Kalite Yönetim Süreçleri
        •Fizibilite Hazırlama
        •Yatırım Danışmanlığı