Proje ve Hibe Danışmanlığı

İşletmelerin yatırım süreçlerinde finansal kaynaklara ulaşımı ve yatırımların tamamlanması aşamalarında hizmet vermekteyiz. Finansal kaynaklara ulaşım amacıyla fon kaynaklarının uyguladığı programlara proje hazırlanması ve sunulması çalışmalarını yapmaktayız. Yatırımların tamamlanması için projelerin uygulanması, takibi ve raporlanması aşamalarında hizmet vermekteyiz.

Avrupa Birliği (AB – EU), Kalkınma Ajansları (GEKA, BAKA, ZAFER vb.) Kırsal Kalkınma Yatırımları (KKYDP), IPARD & TKDK, KOSGEB, TÜBİTAK ile birlikte diğer Bakanlık Projelerinin başvuru aşamalarında ve başarılı olan projelerin uygulama aşamalarında tecrübeli personelimiz hizmet vermekteyiz. Bu kapsamda sırası ile aşağıdaki süreçleri takip etmekteyiz:

  • Yatırımcının yatırım fikrinin alınması,
  • Çeşitli fonların araştırılarak uygun destek programlarının tespiti,
  • Yatırım sahiplerinin destek programı şartları hakkında bilgilendirilmesi,
  • Yatırım kararının ardından yatırımcı ile proje başvuru sözleşmesi imzalanması,
  • Başvuru için gerekli evrakların hazırlanması (yatırımcı tarafından sağlanır)
  • Proje metninin hazırlanması ve çevrimiçi (online) başvuru sistemine girilmesi,
  • Varsa, matbu evrakların hazırlanması,
  • Projenin kabulünün akabinde, fon kaynağı kurum ile sözleşme hazırlıklarının yapılması,
  • Projenin yürütülmesi için gerekli işlemlerin, alımların ve raporlamaların yapılması,
  • Sürecin takip edilmesi, sorunların tespit edilmesi ve çözüm önlemlerinin alınması.