Kurumsal Yönetim; bir şirketin, hak sahipleri ve kamuoyunun menfaatlerine zarar vermeyecek şekilde, mali kaynakları ve insan kaynaklarını kendine çekmesini, verimli çalışmasını ve bu sayede de hissedarları için uzun dönemde ekonomik kazanç yaratarak istikrar sağlamasını mümkün kılan kanun, yönetmelik ve gönüllü özel sektör uygulamaları bileşimidir. (Ira M. Millstein)

Yüksek zeka, yüksek performans, iyi eğitim ve deneyimli iş hayatı pek çok liderin sahip olduğu bir özelliktir. Fakat bu özellikler yeterli değildir; insanın kendini daha iyi tanıması, güçlü ve eksik yanlarını bilmesi, bu özelliklerin başka olaylar üzerindeki etkisini görebilmesi ve gene bu etkinin kendisine nasıl yansıdığını anlaması için bir koç gereklidir.

Kurumsal Yönetim Danışmanlığı, firmalarda üst düzey yöneticilerden bağımsız olarak şirketlerin kurumsallaşma sürecinde sunulan bir hizmetler bütünüdür. Bu hizmet ile şirketlerin temel iş süreçlerinin, şirket politikalarının, strateji ve hedeflerinin, organizasyonel yapılanmalarının herhangi bir aksaklığa uğramadan devam etmesine olanak sağlar ve bu süreçlerin doğru şekilde firmanın içerisine oturtulmasını hedefler. Kurumsal Yönetim anlayışının oluşturulması, firmaların itibarlarını ve sürdürülebilirliklerini oluşturmaları açısından büyük önem taşımaktadır. Kurumsal danışmanlık hizmetlerinden faydalanan firmalar, daha başarılı olmakta ve bireysel iş kapasitesinde ciddi anlamda artış gözlenmektedir.