• Koçluk, kurumlarda istenilen vizyona ulaşmak ve gelişmek için kullanılan en etkin ve güçlü yöntemlerden biridir.
  • Koç doğru soruları sorarak, güçlü yönlerini, potansiyellerini ortaya çıkarır. Bu bilgiler ışığında ise kurumsal ve bireysel kaynakların hedefe ulaşmada en etkili şekilde kullanmasını destekler.
  • Böylece kurumlar gelişir, hedeflerine en kısa sürede ulaşır ve bütünsel, öğrenen gelişime açık organizasyonlar yaratır.
  • Koçluğun gücünü kullanarak, kurumsal hedeflerini sadece düşünce olmaktan çıkarıp, gerçekliğe taşıyabilirsiniz.

Yönetici Koçluğu

Yönetici koçluğu, yöneticilerin, mesleki etkinliklerini ve çalışma sırasındaki performanslarını geliştirmeye yardımcı olmak için, bireyselleştirilmiş, birebir ilişki kurulacak şekilde düzenlenen bir koçluk sürecidir. Üst düzey yöneticiler diğer çalışanlara destek olma yolunda öncelikle değişime kendilerinden başlamalıdır. Koçluk uygulamalarının sonucu olarak, üst düzey yöneticiler kendilerini ve başkalarını daha fazla farkına vardıklarını ve yaptıkları eylemler için daha fazla sorumluluk üstlendiklerini bildirmişlerdir. Ayrıca bütün yöneticiler performanslarında olumlu değişimler olduğunu da belirtmişlerdir. Koçluk yetkinlikleri artık temel iş becerileri olarak görülüyor. Liderlerin insan geliştirme kabiliyeti, kurumsal bir öncelik haline geliyor.

Ekip-Takım Koçluğu

Takım koçu yüksek etkinliğe sahip, etkili ve başarılı takımlar oluşmak için firmalarınızın ihtiyaç duyabileceği bir hizmettir. Takım koçlarının iyi bir takım oluşturmaktan öte görevleri vardır. Ekibin özgüvenini artırmak, takıma takım halinde olmayı anlatmak bunlardan bazılarıdır.

Satış Koçluğu

Satış koçluğu, satış ekibinin performansını ve satışları arttırmada önemli role sahiptir. Satış temsilcilerinin gelişimini desteklemeye yardımcı olur. Satış yönetiminden farklı olarak satış koçu, satış departmanındakilerin ne yapması gerektiğini söylemek yerine, yüksek performans gösteren temsilcilerin daha etkin ve başarılı olmasına yardımcı olur. Satış koçu, satış yapan kişilerin en yüksek potansiyele ulaşmalarını sağlamak için onları motive ederek yol gösterir.