KOSGEB, TÜBİTAK, Ticaret Bakanlığı, TKDK, KKYDP ve uluslararası kuruluşların firmalara sağladıkları destek ve hibe programlarından yararlanmanız açısından proje hazırlamadan yürütmeye birçok alanda hizmet sunulmaktadır. Hangi projenin firmanıza uygun olacağını belirlemeden proje yazım süreçlerine, kurumlara proje dosyalarının sunumlarından proje takibi ve diğer işlemlere kadar tüm süreçlerinizde destek sağlanmaktadır.

Hibe Teşvik Proje Devlet Destekleri, pek çok kurum, kuruluş, organizasyon tarafından   ve özel programlar ile   belli süreler çerçevesinde sunulmaktadır. Businessplus Danışmanlık, KOBİ’lerin, STK’ların, ulusal ve uluslararası kuruluşların sağladığı fonlar hakkında bilgi sahibi olması ve devlet desteklerinden yaralanmalarına yardımcı olunması adına danışmanlık ve proje hizmeti vermektedir. Şirketimiz Türkiye’deki şirketlerin kurulması, büyümesi ve varlıklarını sürdürebilmesi için hazırlanan hibe ve teşvik projelerini, güncel olarak takip etmektedir. Amacımız küçük ve büyük demeden her alanda ve bölgede bulunan işletme ve kuruluşların kurulmalarına ve büyümelerine yardımcı olmak ve ülkemize katkıda bulunmalarını sağlamaktır.

 • Proje ön hazırlık aşaması
  • Şirketler için gerekli özelleştirilmiş SWOT analizi çalışması yapılır ve şirketler için uygun olabilecek projeler belirlenir.
 • Proje araştırma aşaması
  • Projede kullanılacak teknik ve teknolojik araştırma, firma ve ürün bazlı rakip analizi, ürün ve ülke bazında pazar araştırmasıyla birlikte sektörel bilgilerin araştırmasının tamamlanması çalışmaları yapılır.
 • Proje yazım aşaması
  • Proje başvuru dosyasının değerlendirme kriterlerine uygun hazırlanmasıyla birlikte proje bütçesinin ve iş-faaliyet planının hazırlanması sürecidir. Projeyi destekleyici teknik ve görsel dokümanların hazırlanması da bu sürecin içerisinde gerçekleşmektedir.
 • Proje yönetim aşaması
  • Projenin faaliyet planına göre yürütülmesi ve harcamaların kurumun şartlarına uygun gerçekleştirilmesine yönelik firmalarımız yönlendirilir. Projenin dönemsel raporlarını hazırlayıp kuruma sunmakla birlikte firmanın kurum ile arasındaki iletişim bağını güçlendirme çalışmaları gerçekleşitirilir.
 • KOSGEB
 • Avrupa Birliği
 • TKDK
 • KKYDP
 • Kalkınma Ajansları
 • Ticaret Bakanlığı
 • TÜBİTAK
 • Erasmus Projeleri
 • Ar-ge Projeleri
 • Devlet Destekleri