• Olabildiğince az kontak ile olabildiğince çok iş bitirebilme imkanı,
  • Karşılıklı güven sağlayabilecekleri bir yapımız olması,
  • İşletmelerin gelirlerini gözle görülür şekilde arttırabilme potansiyeline sahip olmamız (İşletmelerdeki ilgili kişilerin bizim verecek olduğumuz direktiflere uyması şartı ile)
  • Bizlerden gerekli konularda eğitim alabilme imkanı